#Projectgalaxy #airdrop #nft #NFTViệt #nftviet
Link nhiệm vụ: https://gleam.io/DdAmU/starfish-os-value-badge
Link claim: https://galaxy.eco/StarfishOS/campaign/GCzPvUtzyc
Dự án nào nó cho claim mình sẽ đăng trên kênh Cộng Đồng

Similar Posts:

Leave a comment