► Monkey INU là gì?
Monkey INU (MKI) là một loại tiền điện tử phi tập trung tập trung vào việc xây dựng các meme NFT tốt nhất và mã thông báo của chúng tôi được phát triển với mục đích cách mạng hóa nền tảng NFT để xây dựng các NFT sinh lời có lợi cho cộng đồng. NFT của chúng tôi được xây dựng và phát triển theo một cách độc đáo và đột phá và bằng cách mua NFT của chúng tôi, bạn có thể xếp chồng và kiếm được các mã thông báo MKI.
Chúng tôi đã giới thiệu NFT hiện đại ra thị trường, theo nhu cầu của các nhà đầu tư của chúng tôi
✅Token Name: 🐵MONKEY INU🐵
✅Token Symbol: MKI
✅Total Supply: 7,000,000 MKI
✅ Buy/Sell Tax: 5% / 5%
( 5% to Marketing/Developmet )

►Theo dõi Monkey INU tại đây:
Website: https://monkeyinu.space
Twitter: https://twitter.com/MonkeyInu_Space
Global Group: https://t.me/monkeyinu_space
Channel: https://t.me/monkeyinu_channel

Similar Posts:

Leave a comment